PGB begeleiding

Als je een PGB (Persoons Gebonden Budget) toegewezen hebt gekregen, kun je dit inzetten om naar eigen inzicht begeleiding in te kopen.

PGB begeleiding individueel bij BewustMijn is gericht op sociale redzaamheid, psychisch functioneren en het oefenen van nieuw gedrag.

Voor wie?
PGB begeleiding individueel is geïndiceerd als er sprake is van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische andoening of beperking of van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

BewustMijn kan begeleiding individueel bieden aan jongeren en volwassenen met:

  • autisme
  • AD(H)D
  • een licht verstandelijke beperking
  • een lichamelijke beperking
  • een chronische aandoening

Werkwijze
Na aanmelding een intakegesprek waarbij gekeken wordt naar de hulpvraag en de mogelijkheden voor individuele begeleiding.
Het doel is uitbreiding van de mogelijkheden, vaardigheden en het daarmee vergroten van je zelfstandigheid en verbetering van de situatie en het gedrag.

Na de intake wordt een begeleidingsovereenkomst en een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan worden de doelen verder uitgewerkt.

Prijzen
Neem voor de PGB tarieven contact met mij op.
PGB begeleiding individueel is vrijgesteld van BTW.

BewustMijn helpt niet bij aanvragen van een indicatie. Hiervoor verwijs ik door naar een kantoor van MEE bij jou in de regio.

Ik ben te vinden in de Per Saldo Hulpgids